Cookiebeleid
Dutch (Netherlands)
Laasts bijgewerkt op woensdag 16 augustus 2023

Wettelijke vermeldingen

Websitehost:

Cegid, naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister van Lyon, onder het nummer 497 941 377, met maatschappelijke zetel te 52, Quai Paul Sédallian · 69009 Lyon · Frankrijk.

– Tel.: 01.41.86.05.60

– E-mail: dataprivacy@cegid.com

– Intracommunautair btw-nummer: FR 07 410 218 010

Intellectueel eigendom:

Alle elementen van de website en de linguïstische verschijningsvormen ervan zijn exclusief eigendom van het bedrijf Cegid, en zijn hiertoe beschermd door de wetgeving die van toepassing is met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en databases.


Cookiebeleid

Wanneer u onze website (hierna ‘Website’ genoemd) bezoekt, kan Cegid, een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid dat is geregistreerd in het Lyon handels- en bedrijfsregister onder nummer 410 218 010· France, intracommunautair BTW-nummer FR 07 410 218 010, en met zijn hoofdkantoor op adres 52, Quai Paul Sédallian · 69009 Lyon · Frankrijk (hierna ‘Cegid’ of ‘Wij/We’ genoemd), evenals zijn partners en , direct cookies opslaan op de computer of het apparaat van de gebruiker (hierna ‘U’ of ‘Gebruiker’ genoemd).

Dit cookiebeleid zet de verschillende soorten cookies uiteen die worden gebruikt op de Website en identificeert de serviceproviders die deze cookies op uw computer of apparaat opslaan. Het beleid specificeert ook hoe U deze cookies en trackers kunt uitschakelen.

Algemeenheden en parameterinstellingen:

Vooraf moet worden opgemerkt dat:

  • Cookies worden alleen op uw computer of apparaat opgeslagen om U in staat te stellen de Website te gebruiken.
  • In overeenstemming met het CNIL-besluit nr. 2020-092 van 17 september 2020 kunnen 'noodzakelijke' cookies niet gedeactiveerd worden. Uw bezwaar tegen deze cookies zou immers de goede werking van de website benadelen.
  • U kunt optionele cookies configureren door 'configureer uw cookies' te selecteren via uw profiel of onderaan de pagina van de website.

Over Cookies

Algemeen gezien is een cookie een bestand van kleine omvang, dat gewoonlijk bestaat uit letters en cijfers die door de internetserver worden verzonden naar het cookiebestand van de browser die op de harde schijf van uw terminal staat.

Bepaalde cookies worden opgeslagen door externe bedrijven die namens de serviceproviders werken die zijn vermeld aan het begin van dit cookiebeleid om gegevens te analyseren en verzamelen, met name op het gebeid van websitebezoek. Met andere woorden, deze serviceproviders gebruiken cookies die het voor hen mogelijk maken om anoniem statistieken te verzamelen zoals hoe u de Website gebruikt, dit is met inbegrip van de pagina’s die U bezoekt of hoe lang u van de Website gebruik heef gemaakt.

Als uw toestemming voor het installeren van een cookie noodzakelijk is, bedraagt de geldigheidstermijn van uw toestemming voor het plaatsen van cookies 13 maanden. Wanneer deze termijn is verstreken, wordt uw toestemming opnieuw gevraagd. U kunt uw toestemming op elk ogenblik herroepen.

Cookies die gemeenschappelijk zijn voor alle modules van Cegid Talentsoft

De cookies opgesomd onder punt a en b hierna, zijn gemeenschappelijk voor alle modules van Cegid Talentsoft.

a) Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website

Deze cookies worden op uw terminal geplaatst en zijn noodzakelijk voor de werking van alle modules van Cegid Talentsoft voor de redenen die hierna worden beschreven. Uw verzet tegen de plaatsing van deze cookies kan uw gebruik van de Cegid Talentsoft-oplossing beïnvloeden. Om deze reden, en in overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, de Franse gegevensbeschermingsautoriteit) kunt u zich niet verzetten tegen het feit dat ze op uw terminal geïnstalleerd worden. De verwerking van deze cookies berust op het gewettigde belang van Cegid zoals bepaald in artikel 6.1 (a) van de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG').

Naam van de cookie Plaatser Aard van de cookie Doel van de cookie Bewaringstijd
elmg_* Cegid Authentificatie Dankzij deze cookie kunt u automatisch opnieuw verbinden wanneer u de functie 'mij herinneren' gebruikt 1 maand
ASP.NET_SessionId,
AspNetCore.Identity.Application,
AspNetCore.Cookies,C1, .C1
AspNet.ApplicationCookie
Identity.External
TsAuth
TsFOAuth
TsBOAuth
ELMGSESSID
ELMGETSSSID
ELSSESSID
Cegid Navigatie Via deze cookies is het mogelijk om u te herinneren gedurende de tijdsspanne van uw navigatie. De tijd van de navigatiesessie
AspNetCore.Culture Cegid Personalisering Dankzij deze cookies kunt u de weergave personaliseren van de pagina’s die u bezoekt, in functie van uw gebruik (bijv.: gebruikte taal) De tijd van de navigatiesessie
AspNetCore.Antiforgery.[+nombre aléatoire]
AntiXsrfToken
RequestVerificationToken
Cegid Beveiliging Via deze cookies kan men een verzoekvervalsing vermijden, dit betekent de vervalsing van uw navigatie, met name op het moment dat u een actie onderneemt om van navigatiepagina te veranderen terwijl u op dezelfde website blijft. De tijd van de navigatiesessie
BIGipServe Cegid Cookies voor het opvangen van fluctuaties in systeembelasting Via deze cookie kan men de verdeling beheren van de gebruikers op de infrastructuur van Cegid De tijd van de navigatiesessie
TSASPROLES Cegid Techniek Via deze cookie kan men de rollen van de gebruikers van de oplossing in het geheugen opslaan. Deze informatie is versleuteld De tijd van de navigatiesessie
JSESSIONID Newrelic Navigatie Deze cookie wordt geplaatst door Newrelic (onze partner voor het beheer van de computerprestaties) om u te herinneren gedurende de tijd van uw navigatie. De tijd van de navigatiesessie
euconsent-v2 Didomi Beheer van de toestemming Via deze cookie kan uw toestemming worden opgeslagen 6 maanden
talentsoft_consent Didomi Beheer van de toestemming Via deze cookie kan uw toestemming aan onze partners worden opgeslagen wanneer uw toestemming vereist is. 6 maanden
didomi_accept_cookie
didomi_third_party_cookie
Didomi Beheer van de toestemming Via deze cookie kan de goede registratie van uw toestemming in een cookie worden getest 6 maanden
b) Cookies voor analyses waarvoor uw toestemming vooraf niet vereist is om ze te implementeren.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat onderstaande cookies ten behoeve van analyses, in overeenstemming met wat door de CNIL is toegestaan, van u geen toestemming vooraf vereisen om op uw terminal geïnstalleerd te worden.

Het implementeren van deze cookies berust op het OPT OUT-principe, dat ook bekend staat onder de naam 'recht van bezwaar'. Dit betekent concreet dat u moet handelen om uw weigering of uw bezwaar aan te geven, met name wanneer een cookie geïnstalleerd wordt.

U kunt de parameters van deze cookies op elk ogenblik instellen door te klikken op de link 'Parameters van uw cookies instellen', toegankelijk op de website via uw persoonlijke profiel of onderaan de pagina.

Naam van de cookie Plaatser Aard van de cookie Doel van de cookie Bewaringstijd
atid AT Internet Bezoekersmeting Via deze cookie kan men statistiekgegevens registreren over het gedrag van de gebruikers op de website. Dit wordt voor interne analyses gebruikt door de exploitant van de website. 6 maanden
atidvisitor AT Internet Bezoekersmeting Deze cookie houdt een lijst bij van de pagina’s die u bezoekt en slaat de technische informatie op met betrekking tot de analyse van de bezochte pagina’s. 6 maanden
idrxvr AT Internet Gebruiksstatistiek Via deze cookie kan men het gebruik en de prestaties van onze website volgen en de werking ervan verbeteren of de manier waarop wij de inhoud ervan weergeven. 6 maanden
C) Niet-noodzakelijke cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming nodig is

Voor de installatie van de hieronder vermelde cookies op uw terminal is uw voorafgaande toestemming nodig. De cookies worden pas geplaatst na uw nadrukkelijke voorafgaande aanvaarding. De verwerking van deze cookies berust dus op de wettelijke basis voor instemming zoals bedoeld in artikel 6, 1 (a) van de AVG. U kunt deze cookies te allen tijde instellen door te klikken op de link 'Cookies instellen' die op de site onder uw persoonlijke profiel beschikbaar is.

Naam van de cookie Eigenaar Aard van de cookie Doel van de cookie Bewaarperiode
QSI_SI_xxx_intercept Qualtrics Tevredenheidsenquête Met deze cookie wordt de weergavefrequentie van tevredenheidsvragenlijsten op bepaalde pagina's van onze producten beheerd, om deze te verbeteren. Maximaal 6 maanden
Cookies nodig voor de werking van de aanwervingsmodule

Deze Cookies worden alleen op uw computer of apparaat opgeslagen als U deze Website gebruikt. Om de onderstaande redenen zijn deze cookies vereist om ervoor te zorgen dat de Website correct werkt. Het uitschakelen van deze cookies kan ervoor zorgen dat de website niet goed werkt. Om deze reden en in overeenstemming met de CNIL-aanbevelingen, kunt u er niet voor kiezen dat deze cookies niet worden opgeslagen op uw computer of apparaat. Verwerking van deze cookies is gebaseerd op het legitieme belang (zoals beschreven in artikel 6.1 lid (f) van de 'AVG', Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de serviceproviders die aan het begin van dit cookiebeleid vermeld staan.

Naam van de cookie Plaatser Aard van de cookie Doel van de cookie Bewaringstijd
ts_sessionid Cegid Technisch Deze cookies worden gebruikt om u te herinneren tijdens uw browsersessie. Enkele browsersessie
Rflex_cookie Cegid Techniek Via deze 'test'-cookie kunnen we de werking en de goede registratie van cookies op uw terminal beheren De tijd van de navigatiesessie
OfferBasket Cegid Techniek Dankzij deze cookies kunt u de weergave personaliseren van de pagina’s die u bezoekt, in functie van uw gebruik (bijv.: de criteria voor het zoeken van aanbiedingen) 2 maanden
gmaps_conf Cegid Functioneel Via deze cookie kunt u op een kaart de aanbiedingen bekijken die worden voorgesteld door het bedrijf waar u solliciteert. De tijd van de navigatiesessie
Cookies die niet noodzakelijk zijn voor de Recruitment-module en waarvoor uw toestemming vooraf vereist is

De cookies hieronder vereisen eerst uw toestemming om opgeslagen te worden op uw computer of apparaat. Deze cookies worden alleen opgeslagen na uw expliciete toestemming. Daarom worden deze cookies verwerkt overeenkomstig de juridische grondslag voor toestemming zoals uiteengezet in artikel 6.1 lid a van de AVG. U kunt de parameters van deze cookies op elk ogenblik instellen door te klikken op de link 'Parameters van uw cookies instellen', toegankelijk op de website via uw persoonlijke profiel. Als u deze cookies niet accepteert of deactiveert, wordt de knop voor het delen van vacatures op social media uitgeschakeld

Naam van de cookie Plaatser Aard van de cookie Doel van de cookie Bewaringstijd
_ga (not linked to Cegid as it is not in our domain) Google Bezoekersmeting Via deze cookie kan de onderneming die deze functie activeert het verkeer op de module meten (i.e. de aanwerver) 6 maanden (enkel als uw werkgever deze functie activeert)

Wij maken gebruik van AddToAny om een banner te tonen op carrièrewebsites, waar deze optie is geactiveerd, om content te delen via de sociale netwerken. U kunt onze content delen door op de specifieke knoppen te klikken.

AddToAny plaatst geen cookies maar gebruikt de volgende gegevens om een goede werking te garanderen: URL, IP-adres, browser, talen en besturingssysteem. Als de gebruiker de functies van de sociale netwerken weigert zullen eerdergenoemde gegevens niet worden verzameld en kan de gebruiker de content van deze website niet delen.

Meer informatie over AddToAny is te vinden op deze page FAQ en de pagina over het politique de confidentialité.

Persoonlijke gegevens en cookies

Met uitzondering van cookies aan de hand waarvan u geïdentificeerd kan worden en die uw toestemming vereisen, bevatten onderstaande cookies geen persoonlijke gegevens.

Parameterinstellingen van cookies

Zoals hiervoor aangegeven:

  • U kunt strikt noodzakelijke cookies niet uitschakelen omdat dit ervoor zorgt dat de website niet goed werkt.
  • De AT-internetcookies die in dit cookiebeleid worden vermeld mogen zonder uw voorafgaande toestemming worden opgeslagen. Echter, u kunt ze op elk gewenst moment uitschakelen door 'configureer uw cookies' te selecteren via uw profiel of onderaan de pagina van de website.
  • De cookies die in dit cookiebeleid worden vastgesteld als “vereist uw voorafganade goedkeuring” worden enkel op uw apparaat of computer opgeslagen als u deze expliciet hebt geaccepteerd. U wordt gevraagd of u cookies accepteert wanneer u voor het eerst inlogt bij de applicatie en deze voorkeuren blijven 6 maanden geldig (u wordt na 6 maanden nogmaals gevraagd om toestemming). U kunt uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door 'configureer uw cookies' te selecteren via uw profiel of onderaan de pagina van de website.

Verantwoordelijkheid

DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN CEGID KAN IN GEEN GEVAL WORDEN INGEROEPEN BUITEN RECHTSTREEKSE, BEVESTIGDE SCHADE, EN DIT KAN UITSLUITEND GEBEUREN ALS AAN DE GRONDSLAG HET NIET NAKOMEN VAN DE VERPLICHTINGEN VANWEGE CEGID LIGT, ZOALS BEPAALD IN DIT BELEID.

Overig

Onderhavig cookiebeleid is aan het Franse recht onderworpen.

CEGID behoudt zich het recht voor om haar cookiebeleid op elk ogenblik te wijzigen of te actualiseren. Hiertoe wordt u verzocht om regelmatig deze pagina te raadplegen, omdat elke navigatie op de website uw aanvaarding van de meest recente versie van het cookiebeleid impliceert.

Belangrijke wijzigingen aan onderhavig cookiebeleid zullen gepaard gaan met de publicatie van een waarschuwing, die op de website wordt aangekondigd.

Onderhavig cookiebeleid is in de Franse taal opgesteld. Bij verschillen of tegenstrijdigheden met een versie in een andere taal, is alleen de Franse versie gezaghebbend en is deze versie van toepassing.